Home
logo Home Deltacursus NL vlag Delta Course EN flag About Us EN flag Over ons NL vlag

Delta­cursus NL vlagDelta Course EN flag

Delta books

Alle 50 lessen van Deltacursus zijn ook als boekuitgave beschikbaar. Zie de pagina bestellen.

We provide the full course also as a series of three books (only in Dutch). To order these, get to this page (in Dutch).

Delta­cursus

Jezus Christus geeft aan zijn discipelen de Grote Opdracht:
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen
(Matteüs 28:18-20).

Stichting Deltacursus wil hierin een aandeel hebben en je helpen ditzelfde te doen.

Met het beschikbaar stellen van deze bijbelstudies brengen we Efeziërs 4:11-16 in praktijk:
…om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst; zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd (vers 12).

Deze cursus volgt Gods handelen en zijn woorden van het eerste boek in de Bijbel (Genesis) tot het laatste (Openbaring).

Delta Course

Jesus Christ gives his disciples the Great Commission:
Go and make disciples of all nations
(Matthew 28:18-20).

With this course we wish to contribute to this and to help you to do the same.

The purpose of Delta Course is to put Ephesians 4:11-16 into practice:
…to prepare God’s people for work of service, so that the body of Christ may be built up (verse 12).

In this course we follow God’s history of salvation, starting from the first book in the Bible (Genesis) to the last book (Revelation).